ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

COMFORCE Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2500 Esztergom, Jókai út 8., 2. emelet 25. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.11-10-001667; a továbbiakban: Comforce Zrt.) a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a www.comforce.hu és a www.cloudagents.com honlapokon (a továbbiakban: Honlapok) jelentkező telefonos távmunkások regisztrációja (a továbbiakban: Regisztráció) igénybevétele során. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72876/2014.

1. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

Comforce Zrt.az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel: regisztrálni az Ön adatait a Honlapokon biztosított Regisztráció igénybevétele során; a Comforce Zrt.tevékenységéről, a felvételi folyamatról és a munkavégzés feltételeiről való információ megküldése; és a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Az Önnel kapcsolatos információt a Comforce Zrt.csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. A Comforce Zrt.nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

2. TÁJÉKOZTATÁS ADÁSA A KEZELT ADATOKRÓL

Az Ön kérelmére a Comforce Zrt.tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön engedélye nélkül a Comforce Zrt.nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát harmadik féllel a Comforce Zrt.megosztja, a Comforce Zrt.minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

3. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a Comforce Zrt. Ha Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, a Comforce Zrt.kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a Honlapokon található elérhetőségeken.

Önnek jogában áll továbbá a Honlapokon meghatározott elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; (iii) az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen; (iv) jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és (v) követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. A Comforce Zrt.felhívja a figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

4. AZ ADATOK VÉDELME

Comforce Zrt.kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a Comforce Zrt.megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a Comforce Zrt.ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A Comforce Zrt.ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a Comforce Zrt.megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben a Comforce Zrt.nem tudja garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a Comforce Zrt.a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A Comforce Zrt.kéri, hogy segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és a Comforce Zrt.kéri, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

Visszajelzések

Oktatási szolgáltatást nyújtó direkt marketinggel értékesítő cég vagyunk és fő célunk, hogy folyamatosan növeljük az új hallgatók állományát. Az egyik legfontosabb csatornánk a telemarketing, amelyet már évek óta használunk. A Comforce Kft-vel két hónapja kezdtünk együttműködni. Együttműködésünk elején volt némi fenntartásunk és nem kevés kételyünk: vajon az operátorok, akikkel mi személyesen nem találkozunk, valóban megértették a nem is oly egyszerű termékportfóliónkat; vajon tudnak majd az ügyfelek kérdéseire válaszolni és ami a legfontosabb cégünknek új hallgatókat hozni?... Mára bebizonyosodott: igen, tudnak! Kimagasló hatékonysággal rekorderedményeket érünk el együtt. Mindemellett rendkívül precíz, naprakész riportrendszerüknek köszönhetően mindig pontosan tudom, hogy hol áll a kampány költsége ill. az hogyan aránylik a megrendelő állományhoz. Számunkra az is nagyon fontos, hogy a hívások visszaellenőrizhetőek legyenek. A Comforce naprakészen rendelkezésünkre bocsátja a lebonyolított hívások felvételeit. Mindez ill. a Comforce munkatársai rugalmassága egy kölcsönösen gyümölcsöző üzleti kapcsolat alapjait képezik.

Bonafert Helga, marketing vezető